სინერგია
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

ახალი ნომრის
სარეკლამო რგოლი

გადმოწერეთ

 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

დოკუმენტები და მასალები

ბერი გიორგის (რუხაძე) მონოგრაფიისთვის

ს ა ქ მ ი ა ნ ი   ქ ა ღ ა ლ დ ე ბ ი
ანუ დოკუმენტური
ცნობები ეგზარქოსებისა და
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის
ისტორიიდან