სინერგია
head
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

 


ახალი წიგნი

 

 

 

 

 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

  თვენთვის სასურველი ინფორმაციის ამობეჭდვის დროს მიუთითეთ შემდეგი პარამეტრები:

  1. Paper size _ Letter
  2. Margins _ None
  3. Print using system dialog-ში:
      ა) Preferences
      ბ) Эффекты
      გ) % от нормального размера _120%
      დ) OK
      ე) Print