სინერგია
head
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

 


ახალი წიგნი

 

 

 

 

 
Untitled Document

სამეცნიერო-საზოგადოებრივი ჟურნალი
სამი საუნჯე N1(3), 2011

(სტატიები წარმოდგენილია PDF ფორმატში)

გრიგოლ რუხაძე, დიდთა ქართველთა ანდერძი

თინა იველაშვილი, ქართული ეროვნული სახელმწიფოებრიობის არსებობის საყრდენი ქვაკუთხედი

გიორგი გოგოლაშვილი, ფიქრები ქართული პოლემიკური კულტურის შესახებ

ემზარ კვიტაიშვილი, მხატვრული თარგმანის დიდოსტატი

გვანცა კოპლატაძე, ინტელიგენცია და რელიგია

ნოდარ ლომოური, ”მესხეთელ თურქთა” შთამომავლების ჩამოსახლება ანტიეროვნული ქმედებაა

გულბაათ რცხილაძე, 2012: რეალური საფრთხეები და პერსპექტივები საქართველოსთვის

თეიმურაზ ღლონტი, ”ნადიმსა შინა წინამძღვარი”

მამუკა ცუხიშვილი, ჯრუჭის მონასტერი

ანზორ თოთაძე, დემოგრაფიული ვითარება და ერის სულიერი ცხოვრება

გრანი ქავთარია, ოლიმპიური თამაშები

ზაზა ვაშაყმაძე, აზრის სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება

ვიქტორ რცხილაძე, მითოსი იდეოლოგია და ქრისტიანობა

შოთა მათითაშვილი, ქართული ბერმონაზვნობის სათავეებთან

ლევან ბებურიშვილი, როგორ ავიცდინოთ ლიბერალიზმის მახათი

თეიმურაზ ფანჯიკიძე, შეხედრა დიდ მეცნიერსა და ფილოსოფოსთან