სინერგია
head
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

 


ახალი წიგნი

 

 

 

 

 
Untitled Document
ჰაგიოგრაფიები

ცხორებაჲ და შესხმაჲ წმიდისა ნიკოლოზ სასწაულთ-მოქმედისაჲ (თარგმნილი წმიდისა მამისა ჩვენისა ეფთვიმი მთაწმიდელისა მიერ)
XI-XIII სს-ის ხელნაწერებიდან თხზულებანი გადმოწერა და ერთმანეთს შეუდარა გიორგი ლობჯანიძემ
ტექსტი დაადგინა, თარგმანები განიხილა და შენიშვნები დაურთო გრიგოლ რუხაძემ.

თბ., 2013. 120 გვ. მაგარი ყდით. ფასი 10 ლ.