სინერგია
head
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

 


ახალი წიგნი

 

 

 

 

 
Untitled Document
ეგზეგეტიკა

საქართველოს ეკლესიის 1995 წლის კალენდარი,
- წმ. ბასილი დიდი, ფსალმუნთა განმარტებანი
(თარგმნა გვ. კოპლატაძემ);
- ეპისკოპოსი ალექსანდრე, მართლმადიდებლური კატეხიზმო (თარგმნეს გვ. კოპლატაძემ და გ. ტონიამ)

თბ., 1994. 432 გვ. მაგარი ყდით.

წმ. ბასილი დიდი, თხზულებანი
(ფსალმუნთა განმარტებანი, ჰომილიები ექვსი დღისათვის)
თარგმნა გვ. კოპლატაძემ

თბ., 2002. 320 გვ. მაგარი ყდით.

საქართველოს ეკლესიის 2006 წლის კალენდარი,
- ნეტ. თეოფილაქტე ბულგარელი,
მათეს სახარების კომენტარები
(თარგმნა გვ. კოპლატაძემ)

თბ., 2005. 272 გვ. მაგარი ყდით.

წმ. ბასილი დიდი, ჰომილიები ექვსი დღისათვის

თბ., 2006. 136 გვ. რბილი გარეკანით.

წმ. ბასილი დიდი, ფსალმუნთა განმარტებანი
(მესამე გამოცემა)
ძვ. ბერძნულიდან თარგმნა გვანცა კოპლატაძემ,
მანამდე გამოიცა 1995 და 2002 წლებში.

თბ., 2010. 160 გვ. რბილი გარეკანით. - ფასი 4 ლ.

წმ. ბასილი დიდი, ახალგაზრდებს იმის თაობაზე, როგორ მიიღონ სარგებელი წარმართული მწერლობიდან. ჰომილიები ექვსი დღისათვის, ძვ. ბერძნულიდან თარგმნა და წინასიტყვაობა დაურთო გვ. კოპლატაძემ, 
- ჰომილიებში მოცემულია ბიბლიის კომენტარები სამყაროს შექმნის შესახებ
თბ., 2011. 160 გვ., რბილი გარეკანით. - ფასი 4 ლ.