სინერგია
head
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

 


ახალი წიგნი

 

 

 

 

 
Untitled Document
ლოცვანი, დაუჯდომელი საგალობლები


დაუჯდომელი საგალობლები

- წმიდათა მოციქულთა სწორთა ქართველთა განმანათლებელთა მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანასი, თბ. 1995. 24 გვ. რბილი გარეკანით;
- წმ. გიორგისი, თბ., 2000, 40 გვ. რბილი გარეკანით;
- წმ. ნიკოლოზისი, თბ., 2003. 44 გვ. რბილი გარეკანით;
- წმ. დიმიტრისი, თბ., 2005. 36 გვ. რბილი გარეკანით.
- წმ. პანტელეიმონისი, თბ., 2007, 40 გვ. რბილი გარეკანით.
- წმ. ნინოსი, თბ., 2011, 40 გვ. რბილი გარეკანით.
- გაბრიელ მთავარანგელოზისა, თბ., 2013, 44 გვ. რბილი გარეკანით.

ლოცვანი

თბ., 1998. 64 გვ. რბილი გარეკანით.

ლოცვანი

თბ., 1999. 64 გვ. რბილი გარეკანით.

ანდრია კრიტელი, დიდი კანონი
(ძვ. ბერძნული, ძვ. და ახ. ქართული პარალელური ტექსტები),
ძველი ბერძნულიდან თარგმნა და გამოკვლევა დაურთო გვანცა კოპლატაძემ,

თბ. 2007. 90 გვ. რბილი გარეკანით.

ლოცვა წმიდისა ეფთვიმე მთაწმიდელისა,
მცირე ფორმატის,

თბ., 2008. 36 გვ. რბილი გარეკანით. - ფასი 2 ლ.

ლოცვანი

თბ., 2013. 64 გვ. რბილი გარეკანით. - ფასი 1,5 ლ.

შესხმა და დაუჯდომელი წმიდისა ნიკოლოზ საკვირველთმოქმედისა

თბ., 2013. 56 გვ. რბილი გარეკანით. - ფასი 1 ლ.

მიცვალებულთა მოსახსენებელი ლოცვა

თბ., 2013. 24 გვ. რბილი გარეკანით. - ფასი 0,50 ლ.

ლოცვანი ყოველთა შვიდეულთა დღეთანი

(საკითხავნი უფროისად მონაზონთათვის)

თბ., 2021. 100 გვ. რბილი გარეკანით. - ფასი 5 ლ.