სინერგია
head
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

 


ახალი წიგნი

 

 

 

 

 
Untitled Document
წმიდა წერილი

ახალი აღთქუმაჲ
წმ. გიორგი მთაწმიდელის რედაქციის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტის მესამე სრული გამოცემა
(I გამოცემა - 1997 წ.; II გამოცემა - 2000 წ.)

თბ., 2003. 428 გვ.  მაგარი ყდით.

ახალი აღთქუმაჲ
(მეორე გამოცემა)

თბ., 2000. 644 გვ. მცირე ფორმატის,  მაგარი ყდით.

ფსალმუნნი

თბ., 2001. 296 გვ. მცირე ფორმატის,  მაგარი ყდით.

ფსალმუნნი
(მეოთხე გამოცემა), ქარაგმიანი ტექსტი,

თბ., 2008. 212 გვ., მცირე ფორმატის,  მაგარი ყდით. - ფასი 3 ლ.

წმიდა ოთხთავი

ქარაგმიანი ტექსტი,

თბ., 2008. 288 გვ., მცირე ფორმატის, მაგარი ყდით. - ფასი 4 ლ.

ახალი აღთქუმაჲ
წმ. გიორგი მთაწმიდელის რედაქციის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტის მეხუთე სრული გამოცემა
თემატური საძიებლითურთ.

თბ., 2014. 512 გვ.  მაგარი ყდით. - ფასი 12 ლარი.

იოანეს სახარება (ოთხ ენაზე)

თბ., 2017. 236 გვ. რბილი გარეკანით. ფასი 7 ლ.

წმიდაჲ ოთხთავი
ნუსხა-ხუცურად.

თბ., 2018. 404 გვ.  მაგარი ყდით. - ფასი 18 ლარი.